Radi by sme Vám predstavili naše školenie Kreatívne riešenie problémov. Chceli by ste nájsť nový spôsob riešenia problémov, ktorý záležitosť nie len vyrieši, ale aj ponúkne novú úroveň pridanej hodnoty? Kreatívne riešenie problémov a vytváranie nových nápadov sú základmi inovácie. Často sa cítime najmenej kreatívny v okamihu, kedy potrebujeme byť čo najtvorivejší. Preto potrebujeme poznať a používať viac nástrojov pre posilnenie svojej alebo tímovej kreativity.

Počas 2 dní nášho unikátneho kurzu ukážeme účastníkom mnoho spôsobov pre získanie inšpirácie a vytváranie nápadov, ktoré sa dá neskôr premeniť na úspešné riešenia. Počas školenia sa naučíte inspiračné nástroje ako Náhodný podnet, 30 circles alebo negatívny brainstorming. Ďalej rôzne nástroje pre hľadanie inšpirácie v tíme ako brainwalking, 6-3-5 brainwriting, OPERA alebo 6 klobúkov De Bona, tiež kreatívne techniky pre generovanie radikálnych nápadov ako imaginary brainstorming, 9 boxes, hit matrix či vivid barinstorming.

Najbližšie školenie Kreatívneho riešenia problémov sa koná 6.-7. októbra 2016 v pobočke ICG v Prahe. Cena školenia je 280 EUR + DPH / osobu. Tešíme sa na Vás!

Pre viac informácií kliknite tu.