Radi by sme Vás pozvali na blížiace sa školenie Lean Value Stream Expert (VSM), ktoré sa koná v termíne 20.-22. septembra v Ostrove u Stříbra, v Českej republike.

Kurz v reálnom prostedí výroby naučí účastníkov mapovať a analyzovať výrobné procesy technikou VSM (Value Stream Mapping), ktorá pomáha odhaliť plytvanie a identifikuje príležitosti pre zlepšenie procesov. Súčasťou kurzu je realizácia hodnotovej a časovej analýzy reálneho projektu vybranej výrobnej spoločnosti a návrh budúceho stavu procesu pomocou VSD (Value Stream Design). Školenie prebieha priamo vo výrobných priestoroch firmy ASSA ABLOY, ktorá sa zaoberá inteligentným riešením zámkov a zabezpečení. K dispozícii bude možnosť konzultácie s odborníkmi z iných spoločností.

Cena školenia je 420€ + DPH/ osobu. Toto školenie je súčasťou programu Lean Manufacturing Professional, ktoré obsahuje okrem modulu Lean Value Stream Expert aj školenie Lean Flow Expert a Lean Pull Expert. Pri zakúpení všetkých 3 školení Vám ponúkame cenu 1 100€ + DPH/ osobu.

Po úspešnom absolvovaní záverečných testov školiaceho programu Lean Manufacturing Professional, získate rovnomenný európsky certifikát vydaný medzinárodným konzorciom ICG / Innotiimi.

Tešíme sa na Vás v septembri na školení Lean Value Stream Expert alebo na ďalších školeniach z programu Lean Manufacturing Professional, ktoré sa konajú už v októbri a novembri.

Prihláste sa na školenie Lean Value Stream Expert