V prvom článku na tému vybraných mýtov o zmenách som sa zameral na predstavu, že musíme niečo zmeniť, pretože je to trendom dneška. Dnes Vám popíšem ďalší všeobecne rozšírený mýtus pri riadení zmien, ktorý sa týka vedenia organizácie (managementu).

U vedenia organizácie totiž všetko začína a končí, a úspech či neúspech prevedenia zmeny závisí na nich, aj keď o tom často nemajú ani tušenie. V mnohých organizáciách chýba leadership (vedenie) a zmeny sa robia spôsobom „Tak sme to vymysleli, tak to bude“.

Mýtus #2: Management sám môže definovať, čo a kedy zmeniť

Jedným z najdôležitejších faktorov pri riadení zmien je tzv. leadership, preložené do ľudskej reči sa jedná o pozitívny sociálny vplyv „vodcu“ zmeny na účastníkov zmeny, ktorý zaistí aktívnu účasť na zmene. Existuje totiž korelácia medzi záväzkom „vodcu“ zmeny k navrhovanej zmene a dosiahnutím plánovaných výsledkov a prínosov. Vo všeobecnosti platí, že vedenie organizácie je architektom väčšiny strategických zmien a podľa ich prístupu to dopadne – buď dobre, alebo zle.

Som presvedčený, že proces definovania vízie, podstaty zmeny a jej strategického smeru je často dôležitejší než obsah samotného strategického smeru. Participatívny prístup s účastníkmi zmeny alebo dať ľuďom možnosť ovplyvniť zmenu vo fáze jej definovania, bude mať pozitívny vplyv na jej uskutočnenie. Vízia je len prázdna schránka, pokiaľ nie je v organizácii zdieľaná na všetkých úrovniach.

Zapojením stredného managementu a prevádzkovej úrovni pracovníkov (vrátane vedúcich predstaviteľov) do definovania stratégie zmeny môže vrcholový management spraviť prvý krok smerom k úspešnej zmene. Už v počiatočných fázach tým zaistí silnú podporu naprieč úrovňami hierarchie. Vďaka participatívnemu prístupu bude vrcholový management schopný vybrať najlepšie vyhovujúce riešenie a zajať postoj k otázkam: Čo by sme mohli dosiahnuť? Čo môžeme dosiahnuť? Čo chceme dosiahnuť?

 

Iniciovať a implementovať zmeny v organizácii tak, aby pri ich zavádzaní bola zaistená maximálna miera podpory sa naučíte na našom školení Riadenie zmien (Change Management).

 

Autor: Václav Jiránek, konzultant ICG