Ak očakávate, že vaša spoločnosť bude po koróne fungovať inak, a cítite potrebu prelomiť staré vzorce, je čas začať trvalo transformovať firemnú kultúru. V našom článku „Náročné časy si vyžadujú silnú kultúru“ ste mohli získať tipy na odhalenie potenciálu vašej firemnej kultúry, ktorý vyplýva z rozdielu v správaní pred krízou spôsobenou vírusom Corovirus a v súčasnosti.

Po tomto experimente vás pozývame na ďalšie skúmanie vašej kultúry. Vhodné sú najmä kvalitatívne metódy skúmania. Máme pre vás ďalšie užitočné cvičenie. Pozvite malú skupinu zamestnancov (4-7 osôb), aby nakreslili firemnú kultúru ako osobu. Nasledujúca otázka vám pomôže ich navigovať:

„Predstavte si, že by sa naša spoločnosť/oddelenie zo dňa na deň zmenilo na človeka. Práve vstupuje do miestnosti. Ako táto osoba vyzerá? Vek, pohlavie, oblečenie, osobitné vlastnosti. Ako sa táto osoba správa? Záľuby, záujmy, preferencie, typické správanie, atď.“

Prejdite ešte o krok ďalej a rozveďte, v čom je táto osoba silná, kde má slabiny, ako sa vyrovnáva s výzvami, ako ju môžete presvedčiť, aby sa správala novým spôsobom?

Počas tejto analýzy získate vynikajúce tipy na charakteristiky a bariéry vašej firemnej kultúry.

Ďalšou možnosťou je usporiadať fókusové skupiny a nechať nechať účastníkov opísať vašu firemnú kultúru pomocou metódy „12 glasses Canvas“, ktorú vyvinula spoločnosť ICG:

12 glasses canvas

Na základe týchto opisov s najväčšou pravdepodobnosťou získate odpovede na nasledujúce otázky: „Aké správanie a myslenie nám pomôže splniť naše budúce výzvy a súvisiace obchodné ciele?“ A „Aké vzorce nám v tom môžu skôr zabrániť?“

Ako rozvíjať potenciál v budúcnosti?

Preskúmali ste pozoruhodný potenciál svojej kultúry? V ďalšom kroku by mal byť trvalo zakotvený, aby sa zabezpečil budúci obchodný úspech spoločnosti.

Pre transformáciu firemnej kultúry je dôležité, aby ľudia získavali nové skúsenosti. Nové dojmy môžu pomôcť rozvíjať sa smerom k inému správaniu a demonštrovať nové myslenie. Corona kríza nám dáva príležitosť spochybniť staré vzorce našej firemnej kultúry. Musíme reagovať rýchlejšie, byť odolnejší a zodpovednejší. Ako však tento vývoj udržať?

Ľudia a organizácie majú tendenciu rýchlo zabúdať na pozitívne vzorce správania a skúsenosti, len čo sa zmení kontext alebo situácia. Staré štruktúry, tradičné vzorce správania a mocenské hry sa môžu rýchlo vrátiť do popredia. Preto je dôležité byť aktívny už teraz.

Odporúčame použiť nasledujúcich 5 prístupov na udržateľné ovplyvňovanie kultúry:

  1. Vytvorte bezpečný priestor, kde môžu ľudia získavať skúsenosti a neustále rozvíjať nové myslenie. Na podporu vyskúšajte metódu Rapid Results, ktorá je založená na agilných princípoch.
  2. Zbaviť sa potenciálnych rušivých podmienok, ako sú komplikované organizačné štruktúry, procesy a systémy. Znížte zložitosť vo svojej organizácii a zamerajte sa na agilné princípy, ako sú orientácia na zákazníka, jednoduchosť, rýchle cykly učenia a samoorganizované tímy.
  3. Podporujte manažérov, ktorých osobné hodnoty sa zhodujú s požadovanými hodnotami organizácie. Ľudia, ktorí menia slová na činy, dôverujú svojmu zdravému rozumu a vyhýbajú sa politike. A čo je najdôležitejšie, rozlúčte sa s lídrami, ktorí sa stavajú proti požadovaným hodnotám a konajú v rozpore s nimi.
  4. Organizujte vzdelávacie a komunikačné aktivity, ktoré ľuďom umožnia zamyslieť sa nad svojím správaním. Využite čas na stretnutiach na autentické rozhovory o emóciách a presvedčeniach.
  5. Podporujte šírenie úspešných príbehov a symbolov novej firemnej kultúry. Zdieľajte príbehy, ktoré ukazujú skutočné uznanie pre nové spôsoby myslenia a správania. Kolegovia sa o tieto príbehy podelia pri káve, aby vyjadrili svoju hrdosť na to, že sú súčasťou spoločnosti.