Prebiehajúce zmeny sú pre väčšinu organizácií večným stavom. Vonkajšie tlaky, ako sú rastúce ekonomické nároky, potreby zákazníkov, globálna konkurencia a technický rozvoj, nútia spoločnosti buď sa prispôsobiť, alebo reagovať tým, že budú priebežne rozvíjať svoje vlastné aktivity. Pretože nie je miesto na schovávanie sa.

Podporujte zlepšenie

Organizácie väčšinou čelia týmto tlakom rýchlejším vývojom služieb a produktov, opakovanými programami znižovania nákladov, reorganizáciou, investíciami do IT technológií a fúziami a akvizíciami. To je to, čo definujeme ako „zmenu“, často vykonávanú kontinuálne a chaoticky. Väčšina z nás, najmä manažérov, sa domnieva, že z tohoto závodu potkanov nie je žiadny útek. Aj keď je obchodná situácia popísaná, len málo lídrov investuje do schopnosti organizácie riadiť zmeny a zlepšovania.

Úspešné koncepty riadenia majú jednu spoločnú vec: menia zlepšovanie a inováciu v bežnú prax v rámci organizácie.

Zlepšenie je kľúčom k efektivite riadenia. A pre väčšinu organizácií je to veľký kultúrny posun. Jedinou udržateľnou konkurenčnou výhodou je učiť sa a vylepšiť sa rýchlejšie ako konkurenti. Zvážte kultúru ako strategický prínos: Aký strategický program zmien je nutný pre uskutočnenie takéhoto kultúrneho posunu? Ako dosiahnuť kultúru, v ktorej ľudia hľadajú zlepšenie vo vlastnom úsilí?

Vytvorte víziu, ktorá dodáva energiu

Vízia nie je len prehlásenie o súčasnej situácii a pokus o opis budúcnosti. Mala by byť skôr o novom prístupe k pochopeniu riadenia a vytváranie hodnoty. To neznamená, že manažéri iba žiadajú svojich zamestnancov, aby prijali úplne nový postoj, ale musia začať sami u seba. Kultúrny posun je zahájený vzdelávacím programom, kde sa manažéri učia a zdieľajú nové nápady. Tento program zavádza účinné, participatívne a inovatívne pracovné metódy, ktoré vytvárajú inšpiratívnu atmosféru a zároveň sa dotýkajú emočnej stránky ľudí. Vytváranie vízie a diskutovanie o nej pomáha pochopiť potrebu a naliehavosť zmien.

Vytvorte novú architektúru

Osoby zodpovedné za program zmeny musia byť nominované a vyškolené. Ich najdôležitejšou úlohou je navrhnúť novú architektúru, ktorá podporuje nový spôsob správy a zlepšenie tvorby hodnôt. Nová koncepcia by sa mala skladať z jazyka, modelov, rolí a rytmu. Nová filozofia riadenia si vyžaduje nové role organizácie. V tradičných organizáciách tieto nové úlohy zvyčajne preberajú vedúci oddelenia, hoci často nevedia, ako sa zlepšiť. Preto je nevyhnutné, aby kandidáti boli dobre vyberaní a vyškolení.

Naplánujte svoju cestu

Ďalším krokom je naplánovať program zmien a projekty. Riadenie kultúrnych zmien je proces učenia. Celé riadenie zmien je viac novým štýlom života než projekt, ktorý predstavuje jednorazovú zmenu daného stavu. Tento proces nikdy nekončí, učenie a zlepšovanie bude pokračovať neobmedzene.

Zaveďte komunikáciu a zapojenie

Kultúrny posun si vyžaduje nové myslenie, úplne nový postoj a správanie. Kľúčové je pochopenie toho, kto sú zainteresované strany. Všetci títo ľudia budú ovplyvnení novým leadershipom. Prečo by mali podporovať túto iniciatívu? Prečo by nemali vzdorovať tejto zmene? Čím dôležitejšie je prijatie zmeny, tým potrebnejšie je zapojenie týchto ľudí do procesu zavádzania zmien. Ľudia sa s väčšou pravdepodobnosťou zaviažu k činnostiam, ktoré si sami plánovali. Nie je to teda len o dobrej komunikácii či dialógu, dôležité je aj vytvorenie času a priestoru pre efektívnu participáciu.

Meranie a vylúčenie rizika

Vždy, keď tým manažérov prevezme zodpovednosť za riadenie zmeny, zvyčajne sa obzerá na spojenie nákladov a času. Zároveň by sa však mali uistiť, že nové procesy, postupy a normy tiež zlepšujú výkonnosť a tvorbu hodnoty. Toto je problém s kvalitou. Vždy sa snažte nový koncept vyskúšať alebo s ním experimentovať. Pokúste sa posilniť tieto procesy, ktoré poskytujú informácie o tom, ktoré zmeny prinášajú lepší výkon a ktoré naopak vôbec nefungujú. Kľúčom k preventívnej činnosti je identifikovať riziká a hrozby. Najkritickejšie rizika je potrebné vyhodnotiť, riešiť a zabrániť im – ak je to možné.

Vysoko výkonná organizácia

Pretože cesta vedie cez sociálny systém spoločnosti, je zložitá. Tu je kľúčové slovo „Change Dialog“. Change Dialog možno opísať ako novú metodológiu pre realizáciu zmien a inovácií na dosiahnutie optimálneho výkonu.

Začnite už dnes

Kultúra je strategickou otázkou, vízia vytvára nevyhnutný pocit naliehavosti. Vzhľadom na to, že potrebujete čas na to, aby ste sa naučili nový spôsob myslenia, prijali nové postoje a nové správanie, je dôležité, aby ste začali už dnes.

Autor: Anssi Juutilainen