Predstavujeme Vám Yellow Belt online – intenzívny online tréning s „live“ prezentáciou založený na najmodernejších digitálnych nástrojoch.Tento kurz je ideálny vstup do sveta procesného zlepšovania,  zvyšovania kvality produktov a služieb pomocou prístupu Lean a Six Sigma.

Školenie predstavuje sadu virtuálnych aj workshopových nástrojov a techník pre riešenie (nielen) procesných problémov s cieľom pracovať jednoduchšie, kvalitnejšie a vždy ku spokojnosti zákazníkov.

Pro koho je školenie určené? Pre každého! Toto základné školenie je určené pre špecialistov, administratívnych pracovníkov, manažérov… skrátka všetkých, ktorí chcú svoju prácu robiť efektívnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie.

Celý kurz je vedený online formou za pomoci profesionálnych digitálnych platforiem. Skúsený školiteľ poskytuje „živý“ výklad cez kameru, vede virtuálne workshopy (áno naozaj to ide), riadi simulácie a zodpovedá vaše otázky.

Školenie je zakončené testom (tiež online) s medzinárodne uznávanou certifikáciou Lean Six Sigma Yellow Belt.

Prečo môže byť online školenie práve pre Vás?

 • Podpora podpora skúseného školiteľa na celom online kurze.
 • Zachovanie základných pilierov: Simulačné hra, práca v tíme (virtuálna), výklad s elektronickým white-boardom (iPad), test aj samotná certifikácia
 • Výučba bez cestovných nákladov
 • Využitie nových digitálnych nástrojov (Zoom, Menti a Odoo platforma) umožňuje zvýšenie interaktivity programu, a navyše si osvojíte používanie nástrojov digitálnej spolupráce a riešenie problémov pre Vašu ďalšiu prácu.
 • Zachovaná možnosť diskusií s ostatnými účastníkmi z iných spoločností v reálnom čase pomocou virtuálnych mini-workshopov vďaka digitálnym aplikáciám
 • Garancia kvality na školenie, ako je naším dobrým zvykom
 • Kompletné materiály – môžeme zaslať poštou ak preferujete aj tlačenú formu pre pohodlnejšiu výučbu.

Pozrite sa na porovnanie online Yellow Belt kurzu sa školením v učebni

Naučíte sa

 • Pochopiť dôležitosť procesného zlepšovania v každej firme.
 • Správne využívať vybrané nástroje na riešenie problémov.
 • Zlepšovať svoju prácu.
 • Spoznať prístupy Lean a Six Sigma.
 • Zoznámiť sa s metodikou DMAIC (postup ako viesť projekty).
 • Podporovať procesne zlepšovacie projekty.
 • Definovať príležitosť (plytvanie) v každodennej práci.

Dostupné termíny