ÚvodSix Sigma - Green, Black Belt, DFSS → Školenie LSS Black Belt

Školenie LSS Black Belt

Najvyššia certifikačná úroveň!

13 denné školenie v oblasti procesného riadenia a optimalizácie. Staňte se Black Beltmi a získajte medzinárodne uznávaný certifikát!

 • Oblasťou zlepšovania výroby na základoch metódy Lean sa zaoberám už dlhší čas a na kurz som prišiel s očakávaním, že si okrem iného rozšírim znalosti a tento kurz splnil moje očakávania. Obsah kurzu je veľmi dobre usporiadaný do jednotlivých výučbových blokov a prednášajúci sú erudovaní pracovníci v odbore. Veľmi dobre hodnotím materiály, ktoré dostanú účastníci kurzu. Rozhodne sa stanú pre používateľa veľmi dobrou pomôckou.
  — Pavel Justin (Manager Production Excellence)
  Doosan Škoda Power
 • ICG sme si vybrali po starostlivom zvážení našich požiadaviek a ponúk niekoľkých firiem. Môžem povedať, že absolútne neľutujeme naše rozhodnutie. Školenie bolo veľkým prínosom a celý čas sa nieslo vo veľmi príjemnom rodinnom duchu. Obsah školenia maximálne splnil naše požiadavky, školitelia sú očividne znalí problematiky a vedia veľmi rýchlo reagovať na otázky v maximálnej miere.
  — Peter Doroš (Quality Manager)
  Linak Slovakia
 • S ICG som absolvovala dve dlhodobé školenia a môžem povedať, že sa jedná o päťhviezdičkové školenia; top kvality. Školenie je vedené pútavou formou profesionálnymi a skúsenými lektormi, ktorí sa vždy zaujímajú o porozumenie preberanej témy, teóriu vysvetľujú na praktických príkladoch a v neposlednom rade vychádzajú v ústrety individuálnym potrebám študentov. Vrelo odporúčam!
  — Vladimíra Drechslerová (Operation Excellence)
  ČSOB
 • Už na školenie LSS Green Belt som si zvolil ICG, na rozšírenie mojich znalostí na LSS Black Belt som teda vsádzal na istotu. Opäť ma potešilo príjemné prostredie, výborný kolektív a predovšetkým inšpiratívny prístup lektora. Moje portfólio nástrojov sa markantne rozrástlo, nazbieral som nové poznatky a skúsenosti z praxe. Som tak teraz schopný vo svojej profesii riešiť aj veľmi komplikované problémy s istotou a profesionalitou. Príjemným bonusom je naviazanie konexií v oblasti LSS a vytvorenie priateľských vzťahov.
  — Tomáš Linner (Quality & HSE Manager Assistant)
  Lisi Automotive
Celkové hodnotenie školena
9.1 91%

Hodnotilo 55 účastníkov

Školenie Black Belt je jedným z najkomplexnejších vzdelávacích programov v oblasti procesného a projektového manažmentu. Školenie je spravidla rozložené do 2 až 3 mesiacov, kedy je kombinovaná výučba a práce na reálnych projektoch. Tento kurz ponúkame aj ako nadstavbu školenia Green Belt (pre už vyškolených Green Beltov) v skrátenom časovom horizonte.

Vyškolený "Black Belt" riadi rozsiahle procesne-zlepšovacie projekty naprieč spoločnosťou, pričom dosahuje podstatné zmeny vo firemných procesoch s cieľom dosiahnuť výrazné finančné prínosy (podľa prieskumu trhu prinesie každý projekt priemerne 3,2 mil. Kč) a zvýšenie kvality a spokojnosti zákazníkov.

Školenie najnovšie obsahuje modul change managementu (kurz riadenia zmien), modul facilitácie a riadenia workshopov, samostatná kapitola je venovaná inováciám a dizajnu.

Školenie Black Belt už dávno nie je školením štatistiky. Jedná sa o komplexný prístup k riešeniu procesných problémov. Pri analýze procesov Vás nebudeme učiť zložité vzorce, ale naučíme Vás používať najmodernejšie analytické nástroje v programe Minitab 17.

Naučíte sa:

 • Zaviesť procesné riadenie do firmy.
 • Vykonať procesný audit.
 • Riadiť veľké projekty zamerané na procesné zlepšovanie.
 • Viesť pracovný tím (formou workshopov).
 • Analyzovať zozbierané dáta (detailné analytické nástroje).
 • Navrhnúť najlepšie riešenie, spraviť pilot a implementovať ho.
 • Vyčísliť finančný prínos projektu.

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Bratislava, Počet dní: 13

 • 21. - 25. 10. 2019
 • 11. - 14. 11. 2019
 • 02. - 05. 12. 2019
Rezervovať

Cena: 2 900 EUR + DPH / osobu 

školenie Green Belt (6 dní) + Black Belt nadstavba (13 dní) dohromady, vhodné pre záujemcov bez predchádzajúcich skúseností v Lean Six Sigma)

alebo

Cena: 2 000 EUR + DPH / osobu

(13 dní školenia - skrátená verzia pro tých, ktorí už absolvovali školenie Green Belt)

V cene kurzu: školiace materiály, prípadové štúdie, šablóny na doručenie projektov, 8 ukážkových projektov, literatúra a nástenné mapy (po česky a po anglicky), občerstvenie, garancia kvality - vrátime Vám 25% ceny naspäť, pokiaľ nebudete so školením spokojní.

Certifikácia

Po absolvovaní školenia Lean Six Sigma Black Belt a úspešnom zložení záverečného testu (80%, test sa skladá zo 40 otázok) dostanete od nás osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Black Belt.

Absolvent môže pokračovať v certifikácii „Certified Lean Six Sigma Black Belt“, pre ktorú je nutné realizovať 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Konkrétne sa jedná o praktické vyskúšanie vybraných nástrojov. Ako súčasť kurzu účastník obdrží profesionálne projektové šablóny, ktoré výrazne zjednodušujú prácu na projekte. 

Pre získanie certifikácie je nutné projekt obhájiť pred komisiou v sídle spoločnosti ICG Slovakia. Certifikačný proces i obhajoba sú zahrnuté v cene kurzu. Náročnosť kurzu je v súlade s celosvetovo uznávanými požiadavkami asociácie ASQ.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.