Pozývame Vás na blížiace sa školenie Procesného riadenia (Business Process Management). Školenie poskytuje ucelený pohľad na program zavádzania procesného riadenia do organizácie na akejkoľvek úrovni.

Účastník školenia si prejde tromi fázami a jedenástimi krokmi programu zavedenia procesného riadenia so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz.

Naučíte sa:

  • Aplikovať princípy zavádzania procesného riadenia – stratégia a taktika
  • Tvoriť procesný model vrátane jeho úrovní a parametrov
  • Definovať požiadavky na proces a využívať základné aj pokročilé nástroje, ako sú Balanced Scorecard, Quality Function Deployment
  • Špecifikovať Key Performance Indicators (KPI) pre rôzne úrovne organizácie
  • Nastaviť kontroly procesu, zhodnotiť ich účinnosť a efektivitu
  • Merať kvalitu a výkonnosť procesu – produktivita, výťažnosť, spôsobilosť, štatistické ukazatele

Školenie sa uskutoční 23.-24. 2. 2017 v Prahe. Cena školenia je 280 EUR + DPH / osobu. Po skončení kurzu účastník získa potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu. V cene: školiace materiály, prípadové štúdie a články, šablóny,…

Viac informácií na našich českých webovkách: http://www.capability.cz/cs/procesni-poradenstvi/skoleni-bpm/

Tešíme sa na Vás.

Cartoon: Tu je jednoduchý návrh projektu a tu sú k nemu vysvetľujúce poznámky