Všetci, ktorí sa pohybujú vo svete neustáleho zlepšovania a implementácie metód štíhlej výroby sa s termínom „Kaizen“ isto už mnohokrát stretli.

Často tento Japonský termín prekladáme ako „Kai – Zmena“ a „Zen – Lepší“, teda niečo ako zmena k lepšiemu.

Čo všetko sa za túto zmenu k lepšiemu dá schovať je rôzne. Kaizen workshopy, Kaizen kultúra alias vykonať aspoň malé zlepšenie každý deň, Kaizen ako zlepšovacie návrhy. Variácia výkladu výrazov Kaizen je zdá sa mnoho.

Mňa, ako konzultanta, vždy ale zaujímalo, aký je skutočný význam. Vždy som vedel, že za všetkým, čo je Japonské, je vždy ešte viac, ako sa na prvý pohlaď dá vidieť. Hlbší význam. Niečo, čo my nevidíme, ale Japoncom to je jasné hneď a vedel som, že nám všetkým ostatným, niečo uniká.

Po hlbšej štúdií a následnej návšteve Japonska, kde som mal možnosť s pár miestnymi „kolegami“ o tejto veci hovoriť, vytiahol jeden z nich papier a malinkú ceruzku a začal kresliť … teda skôr písať. Napísal toto:

Znaky Kai a Zen

Znaky, reprezentujúce nám všetkým tak dobre známy Kaizen.

Prvý aj druhý znak rozdelil na dva a popísal mi ich takto:

Znak - "Ja" Toto je znak, ktorý symbolizuje slovo „Ja“, berme to skôr ale viac ako naše vnútorné ja. Náš vnútorný svet, naše duševno.
 Znak - "Zbičovaný chrbát" Tento druhý znak symbolizuje „Zbičovaný chrbát“. Piktogram rán na chrbte po biči.

Keď sa nad tým človek zamyslí a spojí si tieto dva znaky zase dohromady s ich hlbším významom, nevychádza mu zrovna slovo „Zmena“, že? Skôr „Sebabičovanie“.

Hlbší význam spočíva skôr v tom, že zmena ako taká spočíva predovšetkým v sebakontrole a disciplíne. Človek sa sám musí dostať zo svojej komfortnej zóny a vedome sa tam držať. Pretože čokoľvek vnútri nej, zmenu neprinesie. Len návrat do starých koľají.

Musíme začať sami sebou, a aj keď to bude moc nepríjemné, zmeny dosiahneme len vtedy, pokiaľ vytrváme bolesť, ktorú budeme zažívať prijmeme, pretože vieme, že len tak sa dostaneme k cieľu.

Pokračoval ďalej.

Ďalší znak rozdelil horizontálne.

Znak - "Dobytok" Tento znak, povedal, môžeme preložiť ako „Dobytok“ alebo „Ovcu“.
 Znak - "Oltár" Na záver, tento znak znamená „Oltár“.

Dobytok na oltári znamená len jedno … „Obetovanie“.

Pokiaľ chceme dosiahnuť lepšieho stavu, musíme niečo obetovať. To hlavné, čoho sa musíme vzdať sú naše staré návyky a zvyklosti, pretože to sú práve ony, ktoré nás držia v súčasnom stave. Musíme si uvedomiť, ako sa správame dnes, a ako sa chceme chovať, až príde zmena. Akého správania sa musíme zbaviť, a čo nového musíme prijať? Akých ľudí musíme z nášho života vypustiť, a ktorými sa novo obklopiť? Akých cieľov sa musíme teraz vzdať, aby sme dosiahli toho nového?

Proste logicky priorizovať. Nebude to ľahké, ale dobrý cieľ za to stojí.

Tak až nabudúce uvidíte niekde napísané „Kaizen“. Skúste sa zamyslieť, čo to pre Vás a pre Vašu firmu naozaj znamená.

Autor: Josef Procházka, konzultant ICG