Darlene Damm z Univerzity Singularity nám ponúkla náhľad do budúcnosti, ktorá sa odohráva už teraz.

Keď sa spoja rôzne technológie, vznikajú úžasné inovácie, ktoré majú veľký vplyv na náš život. Už to nie je len science fiction – viac tu.

Moja prvá reakcia bola vymýšľanie dôvodov, prečo by to nemalo fungovať. Nebude to fungovať lebo…

Moja druhá myšlienka bola: Hej, som len vystrašený, pretože je to úplne mimo mojej každodennej predstavivosti.

Exponenciálne myslenie nie je mojou každodennou úlohou, avšak už teraz je mojou realitou. Všetky dobre známe príklady Uber, Airbnb, iPhone, facebook, Snapchat atď. nám ukazujú, čo to exponenciálny rast je. A predsa, sa občas pristihnem pri premýšľaní, že sa to nestane v biológii a zdravotníctve. Prečo? – Prečo nie? Musím o tom ešte popremýšľať. Medzičasom si vychutnajte čítanie.

Autor: Hans Bodingbauer