Každý Lean špecialista mi dá za pravdu, že súčasťou Lean transformácie je neodmysliteľne aj robustný proces efektívneho riešenia problémov. A dá to rozum, pretože správnou aplikáciou Lean princípov sa dostanú na svetlo problémy, objavené skúmaním neefektívnych procesov. S nimi, ale prichádzajú aj vyššie ciele ako kratší lead time, vyššia kvalita apod., ktoré jednotlivo, ale rovnako tvoria určitú formu „problému“.

Príde teda celá rada nových problémov.

Bohužiaľ, v mnohých prípadoch sa k týmto novým problémom, spoločnosti s neefektívnym systémom riešenia problémov, dostanú len povrchovo. Prečo? Existujú 3 symptómy, ktoré na taký systém ukazujú:

  1. Zahltenie systému projektami, ktoré sa neposúvajú ďalej, meškajú, alebo sa ešte vôbec neriešia.
  2. Riešitelia majú dosť práce s množstvom nevyriešených starých problémov.
  3. Staré problémy neboli vyriešené na úrovni koreňovej príčiny a neustále sa znovu objavujú.

Zamyslite sa. Už ste niekedy počuli niekoho hovoriť: „To sme tu, ale riešili už pred rokom!“, „Sme rozlietaní, všetko mešká, nemáme zdroje na to prijímať nové projekty!“, „Snáď sa k tomu dostaneme budúci kvartál.“, a pod.?

Čo to ale pre podnik znamená? Prevažne to, že si zatvára dvere pred svojím rozvojom (ktorý má samozrejme každá organizácia vo svojej stratégii).

Stretávam sa napríklad s tým, že si toho spoločnosti nabalia na svoj chrbát až príliš a snažia sa za fiškálny rok stihnúť dokončiť neskutočné množstvo projektov – čo, ale väčšinou skôr zapríčiňuje to, že blížiaci sa koniec roku hrozí nedosiahnutím skoro žiadneho z vytýčených cieľov. V honbe za „odreportovaním“ splnených cieľov, sa potom kvalita úplne vytratí a prevládne túha po kvantite. Inak povedané, po rýchlosti bez rozumu.

Menej je niekedy skutočne viac….

Problém sa následne vyrieši len povrchovo a na chvíľu, alebo ešte lepšie (alebo skôr horšie), problém sa presunie k niekomu inému.

Riešenie problémov bez konca, teda bez ich skutočného vyriešenia, je ako chodiť v kruhu a dúfať, že do cieľa snáď už nejak prídete. Chcieť problémy riešiť je dobré nasmerovanie, ale ak sa neustále vraciate na začiatok – nerozvíjate sa nikam.

Pokiaľ sa zasekneme v riešení, alebo sa neustále vraciame k tým istým problémom stále dookola, je to známka pravého opaku rozvoja a pokroku, pre ktorý existuje škaredý názov: stagnácia.

Predstavte si v takom prostredí začať aplikovať napríklad niečo tak robustné, ako sú princípy štíhlej výroby, kde základom je dostať vaše problémy na povrch.
V problémoch zahltenej organizácii by nerozvážny prístup k tomuto faktu bol skôr k ujme než k úžitku.

Čo v skutočnosti chcete a potrebujete k tomu, aby ste sa mohli rozvíjať – aby ktokoľvek mohol – je doťahovať dôležité veci do konca, zabetónovať ich do svojich základov a na týchto základoch ďalej stavať.

Inak povedané, riešte problémy, ktoré majú priamy vplyv na vaše organizačné ciele a stratégiu. Riešte ich na úrovni koreňových príčin a vyriešte. Overte efektivitu procesu voči cieľom, nastavte kontrolné systémy a štandardizujte – zabetónujte – upravený proces tak, aby bol nový stav udržateľný.

Presun problémov na niekoho iného nie je riešením!

Prestaňte stagnovať a naštartujte znovu svoj rozvoj.

Na našom školení A3/PDCA sa naučíte čo to znamená riešiť problémy profesionálne, a ako sa dostať z prekliatia stagnácie. Dáme vám nástroje a znalosti a ak budete chcieť, pomôžeme a prevedieme vás aj ďalej po školení k opätovnému rozvoju.