TRIZ predstavuje unikátnu metódu, ktorá vedie inžinierov k pochopeniu ich problémov vďaka sprístupneniu vedeckých znalostí. Vďaka nej dokážeme nájsť relevantné a praktické odpovede na naše reálne problémy.

TRIZ je jedinou sadou nástrojov, ktorá inžinierom poskytuje pomoc nad rámec brainstormingu. Ponúka pochopenie problému prostredníctvom procesnej analýzy, systémovej analýzy, či priamo kontrolu procesu a hľadanie jednotlivých chýb. Rovnako vďaka nemu máme postup aj po fáze riešenia problémov, ktorý zahrňuje proces výberu vhodného riešenia a jeho rozvoj, vďaka ktorému môžeme hodnotiť a predpovedať náklady.

Hlavnou výhodou je teda prístup, ktorý namiesto hľadania menších, konzervatívnych zmien, ponúka radikálnu inovačnú zmenu.

Einstein povedal, že definíciou šialenstva je robiť dookola tú istú vec a dúfať v iný výsledok. Tiež povedal, že ak sa najprv nápad nezdá byť absurdný, tak potom nemá žiaden zmysel, čo veľmi pripomína myslenie TRIZ, ktoré využíva tzv. „Ideal Solution“ (ideálne riešenie). Tento nástroj nás vystrelí z našej komfortnej definície problému do nových sfér riešenia problémov. Ak sa riešenie na prvý pohľad zdá príliš neobvyklé, mali by sme sa najprv pozrieť na benefity, ktoré by nám mohlo priniesť. Negativita alebo psychologická zotrvačnosť Vám pomáha odmietať nové nápady a potláčať inováciu – TRIZ ponúka nástroje, ktoré s týmto problémom bojujú.

Pre koho je teda TRIZ určené?

Metódu TRIZ používajú firmy jako NASA, SIEMENS, General Motors, Procter and Gamble, BMW, Schneider Electric a iné. Túto metódu je možné aplikovať v každom priemyselnom odvetví a v každom odbore služieb.

Zdroj: KAREN GADD, TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving