Projektový manažment. Metodika. Nástroje. Ale ako s týmito nástrojmi pracovať? Ako ich používať pri práci? Čo ešte ako projekťák môžem a nemôžem robiť? Projekťák je zodpovedný za dodanie projektu. Aké má kompetencie a právomoci? Ako má viesť projektový tím, aby spoločne dodali to, čo sa od projektu očakáva?

Na trhu je mnoho školení o rôznych metodikách. Vo väčšine prípadov sa jedná o „tvrdé“ schopnosti – vytvoriť WBS, naplánovať aktivity, používať rôzne metódy riadenia rizík, atď. Keď budete správne používať tieto „tvrdé“ znalosti a zručnosti – správne vyplnená tabuľka a nepriestrelný projektový plán – zaručí vám to úspešné dodanie projektu? Podľa mňa NIE. To je len jedna strana mince. Projektové riadenie je v dnešnej dobe hlavne o umení rozumieť zadaniu projektu, vnímať potreby firmy a zákazníka a potreby projektového tímu a skĺbiť ich tak, aby došlo k ich uspokojeniu. Čiže omnoho viac o „mäkkých“ schopnostiach. O uvedomení si „svojej roly“ ako projektového manažéra a o umení motivovať projektový tím a vytvárať pre jeho členov také podmienky, aby sa vám spolu dobre pracovalo.

Ak sa o „umení projektového riadenia“ a role projekťáka chcete dozvedieť viac, prihláste sa na školenie „Myslenie projektového manažéra“.

Autor: Lenka Čápová, ICG