Pre každého chirurga je bežné špecifikovať pre každý odborný postup inštrumentačný stolík.  Na kardiochirurgickej jednotke v Standford Hospital and Clinics tak existovalo šesť odlišných inštrumentačných stolíkov pre každý typ prípadov, jeden pre každého chirurga.

V chápaní Lean Six Sigma každá nie nevyhnutná zložitosť produkuje náklady, plytvanie a prispieva k mrhaniu časom. Takže v Standforde boli zvolaní všetci chirurgovia a bola im položena otázka: „Nie je možné sa zbaviť niektorej z týchto variant?“ Chirurgovia boli samozrejme spočiatku skeptickí: „Každý z nás potrebuje vlastní inštrumentačný stolík.“

Ale bola to skutočne pravda? Potom, čo boli chirurgovia donútení sa touto záležitostí bližšie zaoberať, uvedomili si, že existencia šiestich odlišných inštrumentačných stolíkov má malý vplyv na kvalitu starostlivosti poskytovanú pacientom. V priebehu niekoľkých stretnutí sa dohodli na štandardnom inštrumentačnom stolíku. Nákupné oddelenie teda mohlo nakupovať menej typov nástrojov a tiež ušetriť koupí většího množství užívaných nástrojů.

Standford pokračoval v aplikácii tohto pravidla jednoduchosti aj iných konceptov Lean Six Sigma. Výsledok? Každoročné náklady na materiály sa znížili o 25 miliónov dolárov. Náklady na starostlivosť takisto klesli: napríklad priemerné celkové náklady na voperovanie bypassu sa znížili o 40% a úmrtnosť na kardiochirurgické jednostce klesla z 7,7% na 3,7%.

Mnoho ľudí a firiem by na mieste Standforde pristúpilo k problému oveľa tradičnejšie a pokúsili sa pripravovať inštrumentačný stolíky ryhleji či lepšie a asi by si ani nepoložili otázku, či je toľko stolíkov vôbec nevyhnutných.

Ak sa chcete zoznámiť so základmi procesného zlepšovanie metodikou Lean Six Sigma ponúkame Vám základné školenie Six Sigma Yellow Belt. Školenie predstaví účastníkom sadu jednoduchých nástrojov a techník pre riešenie (nielen) procesných problémov s cieľom de- lat veci jednoduchšie, kvalitnejšie a vždy k spokojnosti zákazníka. Účastníci sa naučia procesne uvažovať a rozpoznávať plytvanie a neefektivitu pri svojej práci.

Zdroj: GEORGE, M.., ROWLANDS, D. a KASTLE, B. Co je Lean Six Sigma?, ISBN 80-239-5172-6.