Predstavujeme Vám nový formát nášho najpopulárnejšieho školenia – Lean Six Sigma Green Belt Online.


Aj my v ICG vnímame potrebu premeniť niektoré funkčné koncepty a prispôsobiť ich súčasným potrebám. Začali sme našim najžiadanejším školením – LSS Green Belt, ktoré sme transformovali do plnohodnotného online kurzu. Od samotného začiatku sme si vedomí odlišností, ktoré online školenie prináša, a preto sme kompletne prepracovali naše tréningové postupy. Máme pre Vás pripravený intenzívny online tréning, ktorého súčasťou je aj online koučing Vášho projektu skúseným konzultantom ICG.

Školenie Green Belt poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma pre zlepšovanie procesov. Poslucháči sú po absolvovaní školenia schopní vyhľadať príležitosti pre zlepšenie a následne viesť stredne veľké procesné projekty.

Školenie predstaví budúcemu Green Beltovi všetky fázy cyklu DMAIC (štruktúrovaný postup riadenia projektov) so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz. Simulačná hra, prípadové štúdie, analýzy a praktické cvičenia zaručujú pochopenie jednotlivých nástrojov aj ich následné využitie.

Školenie je zakončené prípravou na certifikáciu, po splnení podmienok certifikácie je absolventovi udelený diplom Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt, ktorý patrí k medzinárodne uznávaným certifikáciám.

Prečo môže byť online školenie práve pre Vás?

  • Menšia časová náročnosť počas dňa – školenia je rozdelené do 8 modulov (8x 4,5 h, každý deň 08:30 – 13:00).
  • Školenie zahŕňa možnosť individuálne konzultácie a virtuálneho koučingu.
  • Certifikačný test (online) a certifikačný proces sú zahrnuté v cene kurzu.
  • Zachovanie základných pilierov: Simulačné hra, práca v tíme (virtuálna), výklad s elektronickým white-boardom, online skúšobné otázky a test aj samotná certifikácia
  • Výučba bez cestovných nákladov a celodennej neprítomnosti v zamestnaní
  • Možnosť využitia nových digitálnych nástrojov (ZOOM, Menti, Miro a Odoo platforma) a zvýšenie interaktivity programu
  • Zachovaná možnosť diskusií s ostatnými účastníkmi z iných spoločností v reálnom čase pomocou virtuálnych mini-workshopov vďaka digitálnym aplikáciám
  • Garancia kvality na školenie, ako je naším dobrým zvykom
  • Kompletné materiály online

V celkovom súčte každému účastníkovi venujeme podstatne viac času ako u klasického kurzu. Súčasťou sú aj individuálne video hovory a možnosť chatu po celú dobu kurzu aj po ňom.

Pozrite sa na porovnanie oboch typov Green Belt kurzov

Prehľadné porovnanie online školení a školení v učebni.
Watch video: 4 Key success factors of our online trainings Video: Online školenia naším pohľadom

Konzultanti Milan Gazdík a Libor Čadek v niekoľkých krátkych videách reflektujú vývoj našich online školení, diskutujú pozitíva a výzvy virtuálneho prostredia a ukazujú nástroje, ktoré pri kurzoch využívajú.

 

Certifikácia

Po absolvovaní školenia Lean Six Sigma Green Belt a úspešnom zložení záverečného testu (80%, test sa skladá zo 40 otázok) dostanete od nás osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Green Belt.

Absolvent môže pokračovať v certifikácii „Certified Lean Six Sigma Green Belt“, pre ktorú je nutné realizovať 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Konkrétne sa jedná o praktické vyskúšanie vybraných nástrojov. Ako súčasť kurzu účastník obdrží profesionálne projektové šablóny, ktoré výrazne zjednodušujú prácu na projekte. Pre získanie certifikácie je nutné projekt obhájiť pred komisiou (rovnako možné online). Certifikačný proces i obhajoba sú zahrnuté v cene kurzu.

 

 

Dostupné termíny