ÚvodLean a štíhla organizácia → A3/PDCA – Problem Solving Expert

A3/PDCA – Problem Solving Expert

Metóda praktického riešenia problémov (PPS) založená na prístupu PDCA je osvedčeným systémom pre dosahovanie firemných cieľov a následný rozvoj ako vašej spoločnosti, tak aj vašich zamestnancov.

 • Školenie A3/PDCA vhodným spôsobom predstavuje prepojenie princípov PDCA (PDSA) s metódou PPS a základným vnímaním A3 reportu. Je vhodné predovšetkým pre stredný a strategický management. Zaistí pochopenie pri vzájomnej komunikácii. »« Školenie A3/PDCA vhodným spôsobom predstavuje prepojenie princípov PDCA (PDSA) s metódou PPS a základným vnímaním A3 reportu. Je vhodné predovšetkým pre stredný a strategický management. Zaistí pochopenie pri vzájomnej komunikácii.
  — Karel Chadim (Manažér útvaru rozvoj systému riadenia)
  ČEZ a.s.
 • Metóda A3 je zaujímavou možnosťou ako riešiť problém. Školenie a školiteľ zaujímavou formou ukazuje a hlavne naučí, ako túto metódu zvládnuť v praxi.
  — František Dittrich (Vedúci riadenia kvality)
  DencoHappel CZ a.s
 • Absolvované školenie A3 / PDCA sa mi veľmi páčilo, ako po stránke obsahovej tak i samotná forma školenia. Bolo to už druhé školenie v poradí, kde bolo od začiatku jasné, aký je cieľ školenia a čo je jeho obsahom. Rovnako ma tiež potešil veľmi priateľský a zábavný prístup lektora. Rád sa zúčastním ďalšieho školenia.
  — Petr Kaňok (Logistic Manager)
  PV-Czech s.r.o.

A3/PDCA – Problem Solving Expert je školenie, na ktorom Vám odovzdáme informácie a zručnosti potrebné k tomu aby, ste boli schopní riešiť svoje problémy logicky, objektívne, štruktúrovane a profesionálne.

Cez vysvetlený a aplikovaný management cyklus PDCA (Plan – Do – Check – Act) účastníci pochopia, ako veľmi dôležité je plánovať svoje kroky a skutočne pochopiť pravú podstatu riešeného problému.

Téma Practical Problem Solvingu (PPS) Vás naučí, ako štruktúrovane postupovať pri riešení problémov a od absolvovania školenia sa už vo svojich akciách nestratiť a vždy vedieť, aké kroky voliť ďalej.

V rámci tém sekcie A3 sa dozviete, ako svoj postup a poznanie situácie správne demonštrovať skrz efektívny zápis, vizualizáciu a následnú komunikáciu s dotknutými skupinami.

Vďaka robustnému spojeniu PDCA, PPS a A3 potom budete schopní prinášať skvelé výsledky, podložené riadnym plánovaním a voľbou takých nápravných opatrení, ktoré rieši skutočné jadro vzniku problému.

Naše školenie Vám ukáže, ako sa stať skutočne profesionálnym riešiteľom problémov, a ako začať brať každý novo nájdený problém ako príležitosť k profesnému, procesnému, systémovému aj osobnému rozvoju

Čo Vám aplikácia A3/PDCA prinesie:

 • Zníženie zmätkovitosti
 • Zlepšenie kvality
 • Skrátenie času procesov
 • Zníženie nákladov na prevádzku problémových procesov
 • Rozvoj ľudí v riešení problémov – navždy
 • Transparentnosť procesu riešenia projektov

Čo všetko sa naučíte:

 • Teoreticky aj prakticky spoznáte všetky časti management cyklu PDCA a postup Practical Problem Solvingu (PPS). Zistít e ich vzájomnú previazanosť a pochopíte, aký veľký dopad môže mať táto filozofia aj na Vašu firmu a na Vašu prácu.
 • Naučíte sa identifikovať, rozobrať, popísať a riešiť problémy.
 • Dáme Vám sadu metód, nástrojov a postupov, ktoré Vám pomôžu problém pochopiť a zvoliť tie správne opatrenia k jeho riešeniu.
 • Budeme hovoriť aj o tom, čo robiť pre to, aby sa riešený problém už nikdy znovu neukázal. Konečne budete mať čas na nové problémy.
 • Predstavíme Vám hlavné piliere A3 prístupu, vďaka ktorým objavíte,

  čo skutočne obnáša práca riešiteľa problémov v štýle A3.
 • Dozviete sa, čo všetko je potrebné k úspešnej aplikácii A3 vo Vašej firme, a prečo je A3 prístup jeden zo základných kameňov Lean kultúry.
 • Naučíte sa zostaviť zrozumiteľný a jednoducho komunikovateľný A3 report.
 • Dotkneme sa aj témy revízie A3 reportu, najčastejších chýb, koučingu a mentoringu, aby ste vedeli, ako sami s A3 pracovať efektívne, čo očakávať, a ako sa neustále v prístupe podľa PDCA zlepšovať.

Agenda školenia:

 • Definícia problému
 • Zoznámenie s PDCA cyklom a rozbor jeho jednotlivých častí
 • Oboznámenie s Practical Problem Solving (PPS) procesom, jeho časťami, a ako to celé zapadá
 • 3 piliere A3 procesu
 • Teoretické vysvetlenie tvorby jednotlivých segmentov A3 reportu spojené s praktickou časťou
 • Tímová práca na praktickom príklade
 • Revízia, koučing a mentoring A3

Pre koho je školenie určené: 

Vrcholový management, stredný management, vedúci pracovníci z výrobného a administratívneho prostredia, procesní a priemyselní inžinieri, majstri výrob a auditori

Pokiaľ ale s PDCA, Practical Problem Solvingem (PPS) a s A3 management procesom vo Vašej organizácii nemáte skúsenosti, odporúčame vyslať prednostne, resp. tiež, zástupcu managementu.  

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Bratislava, Počet dní: 2

 • 15. - 16. 04. 2019
Rezervovať

Cena kurzu: 280 EUR + DPH / osobu

V cene: 2 denné školenie, školiace materiály, osvedčenie o absolvování kurzu, občerstvenie počas celého trvania kurzu.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.