ÚvodLean a štíhla organizácia → Lean Value Stream Expert (VSM)

Lean Value Stream Expert (VSM)

Školenie Value Stream mapovania v reálnom prostredí výroby!

Súčasť certifikačného programu Lean Expert.

 • Obsah kurzu je veľmi použiteľný v praxi. Kurz je záživný a má spád. Forma kurzu - priamo v praxi, je veľmi účinná a zaujme. Pan Hodulák je veľmi nabitý skúsenosťami, výklad zaujme a nenechá človeka vydýchnuť.
  — Miroslav Klečka (Warehouse Manager)
  Grammer CZ - Žatec
 • Školenie bolo skvelé. Veľmi veľa praktických príkladov, realizácia vo firme. Možnosť mapovania procesu, kteroý sme si prešli fyzicky. Richard je veľmi dobrý školitel s veľa skúsenosťmi – profesionál.
  — Andrea Kellnerová (Lean Coordinator)
  Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.
 • Kurz som si veľmi užil a nemám mu po obsahovej stránke čo vytknúť. Školenie na reálnom príklade je veľmi zábavné. Školiteľ má výborné znalosti a skúsenosti. Bolo veľmi zábavné s ním absolvovať toto školenie.
  — Jakub Čvančara ()
  BENEŠ a LÁT a.s.
Celkové hodnotenie školena
9.7 97%

Hodnotilo 44 účastníkov

Mapovanie tokov hodnoty a analyzovanie príležitostí vo výrobných procesoch technikou VSM (Value Stream Mapping). Kombinujeme výuku s analytickým workshopom – prakticky, vo výrobe, v hostiteľskej továrni.

Zameriavame sa na techniku identifikácie plytvania a pochopenia príležitostí v procesoch. Mapovanie hodnotových tokov vám vysvetlíme na úvodnej teórii. Pre lepšie pochopenie, postup predstavíme v simulácii. A pre praktickú znalosť s vami realizujeme fyzické mapovanie výrobného procesu naprieč továrňou. Vyskúšate si detailný rozbor pracoviska s použitím hodnotovej analýzy, zostavíme obraz priepustnosti a vybalansovanosti procesu. Preskúmame všetky organizačné väzby ovplyvňujúce či riadiace daný proces a prenesieme ich do mapy hodnotového toku. Naučíte sa čítať medzi procesnými krokmi a nájdenú príležitosť pretvoríte spoločne s miestnym tímom do plánu realizácie – mapy budúceho stavu (VSD).

Naučíte sa:

 • Vidieť plytvanie v procesoch a identifikovať príležitosť pre rozvoj
 • Správnu prípravu pre aplikáciu VSM/VSD techniky
 • Hodnotovú analýzu a základy balansovania procesu
 • Fyzicky zmapovať výrobný a logistický proces
 • Zostaviť mapu toku hodnoty (VSM)
 • Navrhovať budúci stav toku hodnoty (VSD)
 • Kľúčový Lean nástroj zásadne ovplyvňujúci stratégiu výrobného podniku

Prečo naše školenie?

 • Školenie priamo vo výrobnom závode hostiteľskej spoločnosti - prax priamo v prevádzke
 • Odborné znalosti, prehľadnosť a jednoduchá aplikovateľnosť trénovaných techník
 • Možnosť konzultácií s odborníkmi z iných spoločností
 • Ucelená metodika LEAN EXPERTNÉHO tréningu pre riadiacich pracovníkov, technikov a Lean špecialistov
 • Garancia kvality na školení
 • Kurz je súčasťou európskeho certifikačného programu LEAN EXPERT spoločnosti ICG Slovakia-Innotiimi

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Wrigley ČR, Poříčí nad Sázavou CZ, Počet dní: 3

Rezervovať

Cena kurzu: 470 EUR + DPH / osobu

V cene: 3 dni školenia v reálnom prostredí vybranej výrobnej firmy, školiace materiály, občerstvenie po celú dobu kurzu. Garancia kvality - vrátime Vám 25% ceny späť, ak nebudete so školením spokojní.

Zľavy:

Pri zakúpení všetkých 3 kurzov (9 dní) programu "Lean Expert" Vám ponúkame celkovú cenu za program 1 140 EUR + DPH / osobu!

Pri prihlásení viacerých účastníkov z jednej firmy je možné získať ďalšie zľavy na základe individuálnej dohody!

Certifikácia

Po úspešnom zvládnutí záverečného testu (80% správnych odpovedí) účastníci dostanú osvedčenie Lean Value Stream Expert

Po absolvovaní troch nezávislých kurzov školiaceho programu a úspešnom zvládnutí záverečných testov je možno získať certifikát Lean Expert vydaný medzinárodným konzorciom: ICG Integrated consulting group Slovakia / ICG / Innotiimi.

Certifikačný proces je už v cene kurzu! ICG Slovakia ponúka možnosť bezplatných konzultácií v priebehu školiaceho programu s cieľom zvládnuť úspešne certifikáciu Lean Expert.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

Lokalita: u zákazníka

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.