ÚvodLean a štíhla organizácia → Lean Value Stream Expert (VSM)

Lean Value Stream Expert (VSM)

Školenie Value Stream mapovania v reálnom prostredí výroby!

Súčasť certifikačného programu Lean Expert.

 • Obsah kurzu je veľmi použiteľný v praxi. Kurz je záživný a má spád. Forma kurzu - priamo v praxi, je veľmi účinná a zaujme. Pan Hodulák je veľmi nabitý skúsenosťami, výklad zaujme a nenechá človeka vydýchnuť.
  — Miroslav Klečka (Warehouse Manager)
  Grammer CZ - Žatec
 • Školenie bolo skvelé. Veľmi veľa praktických príkladov, realizácia vo firme. Možnosť mapovania procesu, kteroý sme si prešli fyzicky. Richard je veľmi dobrý školitel s veľa skúsenosťmi – profesionál.
  — Andrea Kellnerová (Lean Coordinator)
  Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.
 • Kurz som si veľmi užil a nemám mu po obsahovej stránke čo vytknúť. Školenie na reálnom príklade je veľmi zábavné. Školiteľ má výborné znalosti a skúsenosti. Bolo veľmi zábavné s ním absolvovať toto školenie.
  — Jakub Čvančara ()
  BENEŠ a LÁT a.s.
Celkové hodnotenie školena
9.7 97%

Hodnotilo 44 účastníkov

Mapovanie tokov hodnoty a analyzovanie príležitostí vo výrobných procesoch technikou VSM (Value Stream Mapping). Kombinujeme výuku s analytickým workshopom – prakticky, vo výrobe, v hostiteľskej továrni.

Zameriavame sa na techniku identifikácie plytvania a pochopenia príležitostí v procesoch. Mapovanie hodnotových tokov vám vysvetlíme na úvodnej teórii. Pre lepšie pochopenie, postup predstavíme v simulácii. A pre praktickú znalosť s vami realizujeme fyzické mapovanie výrobného procesu naprieč továrňou. Vyskúšate si detailný rozbor pracoviska s použitím hodnotovej analýzy, zostavíme obraz priepustnosti a vybalansovanosti procesu. Preskúmame všetky organizačné väzby ovplyvňujúce či riadiace daný proces a prenesieme ich do mapy hodnotového toku. Naučíte sa čítať medzi procesnými krokmi a nájdenú príležitosť pretvoríte spoločne s miestnym tímom do plánu realizácie – mapy budúceho stavu (VSD).

Naučíte sa:

 • Vidieť plytvanie v procesoch a identifikovať príležitosť pre rozvoj
 • Správnu prípravu pre aplikáciu VSM/VSD techniky
 • Hodnotovú analýzu a základy balansovania procesu
 • Fyzicky zmapovať výrobný a logistický proces
 • Zostaviť mapu toku hodnoty (VSM)
 • Navrhovať budúci stav toku hodnoty (VSD)
 • Kľúčový Lean nástroj zásadne ovplyvňujúci stratégiu výrobného podniku

Prečo naše školenie?

 • Školenie priamo vo výrobnom závode hostiteľskej spoločnosti - prax priamo v prevádzke
 • Odborné znalosti, prehľadnosť a jednoduchá aplikovateľnosť trénovaných techník
 • Možnosť konzultácií s odborníkmi z iných spoločností
 • Ucelená metodika LEAN EXPERTNÉHO tréningu pre riadiacich pracovníkov, technikov a Lean špecialistov
 • Garancia kvality na školení
 • Kurz je súčasťou európskeho certifikačného programu LEAN EXPERT spoločnosti ICG Slovakia-Innotiimi

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

výrobné priestory CZ, Počet dní: 3

Rezervovať

Cena kurzu: 470 EUR + DPH / osobu

V cene: 3 dni školenia v reálnom prostredí vybranej výrobnej firmy, školiace materiály, občerstvenie po celú dobu kurzu. Garancia kvality - vrátime Vám 25% ceny späť, ak nebudete so školením spokojní.

Zľavy:

Pri zakúpení všetkých 3 kurzov (9 dní) programu "Lean Expert" Vám ponúkame celkovú cenu za program 1 140 EUR + DPH / osobu!

Pri prihlásení viacerých účastníkov z jednej firmy je možné získať ďalšie zľavy na základe individuálnej dohody!

Certifikácia

Po úspešnom zvládnutí záverečného testu (80% správnych odpovedí) účastníci dostanú osvedčenie Lean Value Stream Expert

Po absolvovaní troch nezávislých kurzov školiaceho programu a úspešnom zvládnutí záverečných testov je možno získať certifikát Lean Expert vydaný medzinárodným konzorciom: ICG Integrated consulting group Slovakia / ICG / Innotiimi.

Certifikačný proces je už v cene kurzu! ICG Slovakia ponúka možnosť bezplatných konzultácií v priebehu školiaceho programu s cieľom zvládnuť úspešne certifikáciu Lean Expert.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

Lokalita: u zákazníka

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.