Procesná produktivita

Až dve tretiny činností zamestnancov môžu byť zbytočné alebo nepridávajú žiadnu hodnotu zákazníkovi.

Procesy majú pomôcť organizáciám rozšíriť a zlepšiť efektivitu zamestnancov, ale môžu sa rýchlo vymknúť kontrole. V organizáciách sa často deje, že zamestnanci trávia svoj čas činnosťami, ktoré nepridávajú hodnotu (čakanie, duplikácia, nerovnaké postupy a pod.). Všetky tieto javy a mnoho ďalších tlmia výkonnosť procesov a stávajú sa tým tak nákladnými pre organizáciu. 

Zmeraním procesnej produktivity pomôžeme odhaliť potenciálne problémy a plytvanie. Spolu s klientom najskôr navrhneme vhodnú metodiku merania a plán zberu dát. Potom fyzicky urobíme meranie priamo v prevádzke s pracovníkmi (snímkovanie pracovného dňa). Sekundárnym cieľom je ohodnotiť činnosti z pohľadu hodnoty (VA, NVA) a doby trvania aktivít (process time, cycle time).

Výsledkom merania je odhalenie plytvania v procesoch a návrh sady riešení pre okamžitú implementáciu.

Prínosy:

  • Eliminácia plytvania a odstránenie zbytočných činností
  • Možnosť porovnať procesy a ich výkonnosť medzi sebou
  • Štandardizácia procesných postupov a činností 
  • Zaistenie väčšieho objemu práce pri rovnakej kapacite
  • Zníženie nákladovosti procesov

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné