Agilná transformácia

Výzva

 • Spoločnosť ICG podporila transformáciu spoločnosti na agilnú organizáciu prostredníctvom fázy dizajnu, aby sa mohla stať účelovo riadenou organizáciou. ICG zabezpečila facilitáciu workshopov Design Sprint v úlohe agilného trénera a pomohla nanovo definovať operačný model spoločnosti Roche. Jedným z kľúčových výsledkov je Príručka organizačného modelu na podporu implementácie agilnej organizácie. Počas workshopov ICG podporovala aj vizuálnu facilitáciu s cieľom vizualizovať výsledky.

Riešenie

 • Návrh nového modelu operatívy zameraného na štruktúru, procesy a ľudí s internými zamestnancami – dobrovoľníkmi. Facilitácia série Design workshopov a vytvorenie vysoko výkonných Sprint tímov. Vďaka tomu, že počas workshopov ukazujeme, ako funguje agilný rámec, sprostredkujeme skúsenosti s agilitou a uvoľníme kreativitu zamestnancov.

Dopad

 • Počas série Design workshopov bola vytvorená nová agilná organizačná štruktúra. Boli definované nové procesy, hlavné zásady. Boli stanovené nové úlohy s cieľom vytvoriť vysoko angažované, kompetentné a inovatívne tímy. Výsledky šprintov a nový model fungovania boli zdokumentované graficky a vizuálne a publikované v príručke.

 

O projekte

Klient

Roche Slovakia s.r.o.

Rozsah projektu

Projekt sa zameral na nasledujúce kritické prvky organizácie:

 • Štruktúra: Prepracovanie organizácie podľa požiadaviek zákazníka
 • Procesy: Integrácia Agile filozofie/metodík do kritických procesov: Inovácie, rozhodovací proces, manažment výkonnosti, technológie, obchodné plánovanie.
 • Ľudia: Definovanie nových úloh a schopností na podporu nového modelu fungovania s mapovaním talentov, analýzou nedostatkov v kvalifikácii a odporúčaniami pre školiace programy.

Design Sprint workshopy v číslach

 • Dni šprintu: 18
 • Účastníci vrátane facilitátorov: 49
 • Flipcharty použité na návrh novej organizácie: 184 listov
 • Spotreba kávy: 92 litrov
 • Agilné hry hrané s cieľom vytvoriť kreatívne a vysoko výkonné tímy: 37

Agilný koučing

Cieľom agilného kouča  ICG bolo predstaviť a ukázať zamestnancom agilné hodnoty, vytvoriť príležitosti na vyskúšanie nových nástrojov a spôsobov práce. Agilný kouč podporuje Sprint tím zložený zo zamestnancov z rôznych oddelení organizácie, aby sa vo veľmi krátkom čase stal vysoko výkonným tímom. Okrem plnenia cieľov šprintu sa agilný kouč stará o to, aby sa tím učil nové veci, bavil sa a pristupoval k problémom kreatívnym spôsobom, a to prostredníctvom uľahčovania rôznorodých aktivít a cvičení.