Technika 3Z je pomôckou pre Lean workshopy na identifikáciu plytvania. Je priamočiarejšia a všeobecnejšie používaná než 9 druhov plytvania. Súčasne má výrazný motivačný účinok pre realizačnú fázu workshopu.

Jeden príklad: Prvým z deviatich typov plytvania je pohyb. Drvivá väčšina Lean špecialistov vám poradia: Odstráňte všetok (zbytočný) pohyb! To isté sa dočítate vo všetkých materiáloch. Predstavte si ale situáciu, kedy máte manipulantovi na VZV povedať, že sa pozrieme na jeho prácu s cieľom, že odstránime zbytočný pohyb. Pohyb je prácou a živobytím tohto človeka. Aká je jeho motivácia k zmene a k jej prijatiu? A práve motivácia zmenu chcieť, bola na začiatku mojej snahy k nahradeniu 9 druhov plytvania lepšou a jednoduchšou technikou.

3Z

1.Z   ZBYTOČNOSTI
2.Z   ZLOZVYKY
3.Z   ZLOČINY

 

1.Z: ZBYTNOSTI

V procese hľadáme zbytočné činnosti. Typické zbytočnosti nájdeme pocitmi nášho tela:

1Z: Zbytnosti (ďaleko, vysoko, zložito, viackrát, opakovane, ťažko, obťažne)

Hľadáme pocity! Pocity, ktoré sú v princípe zle a radi sa ich zbavíme. Nájdite a popíšte zbytočnosti.

2.Z:   ZLOZVYKY

Wikipédia definuje zvyk ako individuálne získaný, často nutkavý návyk. Zlý návyk potom definuje ako zlozvyk.

2Z: Zlozvyky (klince držím v ústach, neporiadok, neštandard, v zlom poradí, neupracem náradie po pracovnej činnosti, nejak podivne)

Hľadáme podivnosti. Hľadáme podivné spôsoby. Hľadáme podivné, komplikované postupy, ktoré sa nám zadreli pod kožu.

Hľadáme zlozvyky, ktoré by sme sa chceli odnaučiť. Uvedomiť si, že ich máme a popísať, čo je daný zlozvyk zač, je prvý krok k jednoduchšej práci bez zlozvykov.

3.Z:   ZLOČINY

Hľadáme odchýlky. Zmeny oproti definovaným štandardom, postupom, normám:

3.Z: Zločiny (je mi to jedno, nepoznám, nerozumiem, je to podľa mňa, nedôsledne, zbrklo, neviem, nejako)

Hľadáme profesijnú hrdosť. A cez ňu sledujeme kvalitu produktu a procesu.

Technika 3Z je založená na princípe 3, ktorý možno opísať takto:
Pozeraj sa v 3 kategóriách, zlepšuj maximálne 3 aktivity a vždy začni od 3.Z.

3Z som vymyslel preto, aby som nemusel používať druhy plytvania. Vysvetlenie 3Z je rýchle, nepotrebujete prezentácie.

3Z sú malou inováciou s veľkým potenciálom. Vyskúšajte si ich na svojom procese.

Techniku ​​3Z nájdete zaradenú v školení LEAN VALUE STREAM EXPERT.