1. Pravidelný čas cyklu

Čas cyklu je frekvencia v akej produkuje stroj výrobok. Vašou snahou je udržiavať najvyššiu možnú frekvenciu s nulovou variabilitou. Čas cyklu je v reálnom svete variabilný – máte poruchy, čakáte na závoz materiálu, meníte výrobkový typ, máte mikro prestoje.

V automobilovom priemysle sa používa hodinové sledovanie výkonnosti. Porovnáva sa plánovaný počet kusov, ktoré zodpovedajú kapacite stroja so skutočnosťou v uplynulej hodine. Nepoužívajte tento systém!

Bojujte o každý jednotlivý čas cyklu. Zmeňte svoje nastavenia a premýšľanie. S každým ďalším cyklom môžete byť úspešní. Ak sa vám to nepodarilo, rýchlym a jednoduchým spôsobom zaznamenajte ČO a PREČO. Dôvody sa budú opakovať. Naučte svojich ľudí, aby sa nebáli ukázať na to, čo sa nestíha. Nemeriame produktivitu obsluhy, ale ide nám o maximalizáciu produkcie stroja vyrábajúceho kritický výrobok pre zdravie. Vysvetlite Vašim zamestnancom tento prístup – dnes Vám každý bude rozumieť.

Ak máte zdroje – na meranie stratového času cyklu nasaďte elektronické sledovanie. Využite dodávateľov MES systémov, ktorí sú na trhu a dokážu ihneď reagovať. Kľúčové je merať variabilitu času cyklu!

2. Striedajte pracovníkov pri stroji – udržiavajte maximálne nasadenie

Ak máte nekritické prevádzky činnosti vo Vašej výrobe, striedajte zamestnancov po krátkych intervaloch na kritickom zariadení. Motivujte, súťažte, chváľte! Manažéri – v pravidelných intervaloch striedajte svojich zamestnancov. Ukážte, že je to dôležité. Keď si nájde CEO čas na to, aby urobil maximálny výstup, nájde si ho každý. A ruku na srdce, kto by nechcel trhnúť lepší výstup, než šéf.

Cieľ je udržať tempo v maximálnom čase cyklu. Nebojte sa pridať zamestnanca alebo dvoch navyše tam, kde predtým pracoval jeden. V tejto chvíli nejde o produktivitu kusov na osobu, ale produktivitu kritických strojov.

3. Nasaďte analytikov a technický personál na riešenie variability času cyklu.

Svet sa nezmenil tým, že ste sa rozhodli. Svet sa zmení tým, že svoje rozhodnutie realizujete. Budete sa stretávať s výpadkami techniky. Chybne Vám stroj podá materiál, zasekne sa rúno. Vykoná sa nekvalitný rez. Zabudnite na spätné analyzovanie. Technológ, konštruktér, kvalitár sú na pracovisku a RIEŠIA! Pozor, nesmiete svojim riešením strácať ďalšie kapacity stroja! Primárna je produkcia. Premýšľajte, kreslite, overte si, pripravte sa. Dajte technikom k dispozícii údržbu, rozpočet, externé zdroje. Každý zásah do procesu pripravte vopred a urobte ho precízne a rýchlo.

Ak príde porucha, stroj má prioritu č. 1. Údržba, elektronici sú dostupní a pripravení.

4. 1% výrobného času patrí údržbe

Žiadny stroj nevydrží nepretržitú výrobu večne. Vyjdite z všeobecného odporúčania, že na 100 prevádzkových minút, by ste mali venovať 1% efektívnej údržbe. Zabudnite na dlhé odstávky. Dajte údržbe do ruky ceruzku a papier – napíšte postup prevencie. Zapojte maximálne možné (efektívne) množstvo údržbárov a vykonávajte činnosti paralelne. Nacvičte štandardné akcie nasucho. Údržba musí byť jednotka rýchleho nasadenia. Precízne, rýchlo vykonať nutné. Odložiť odložiteľné. Zrušiť nepotrebné. Zachovajte si kontrolu – len servisované zariadenie vydrží dlhodobý maximálny výkon.

5. Objednajte teraz náhradné diely

Zabudnite, čo bolo predtým. Vezmite najskúsenejších technikov a údržbárov a zostavte zoznamy dostupných náhradných dielov. Vykonajte analýzu – budete extrémne zaťažovať stroje. Určite, čo potrebuje z náhradných dielov. Uvoľnite na to financie. Nakupujte, vyrábajte náhradné diely teraz.

6. Analyzujte úzke miesto stroja

Nakreslite si stroj. Rozdeľte ho na funkčné časti. Napr .: Nakladací dopravník, podávač, nôž, robotická paža, zváračka, výstupný dopravník. Vezmite si stopky a zmerajte časy cyklov jednotlivých častí. Budú sa líšiť. Najdlhší čas = táto časť stroja je úzkym miestom.

Výkon stroja zdvihnete, keď nejakým zásahom skrátite u tejto časti stroja interný čas cyklu. Zapojte všetky technické kapacity firmy. Každá sekunda, ktorú ušetríte na úzkom mieste stroja, zníži o sekundu celkový výstupný čas cyklu = zdvíhate výkon.

7. Preverte programy, ovládače pásov – možno pridať bezpečne 5-10% výkonnosti

Na mnohých strojoch sú znížené parametre pojazdov, posuvov, či sú oneskorenia v programoch v PLC. Poprípade sú nastavené na základe odporúčania výrobcov. Preverte, či dostanete o 5-10% viac keď niečo z toho zmeníte. Nezabudnite overiť bezpečnosť týchto úprav pre produkt, proces, stroj, obsluhu. Pokiaľ máte zelenú, konajte. Neviete to sami? Spojte sa s výrobcami a požiadajte ich o podporu či súhlas s konkrétnou situáciou.

8. Pracujte cez prestávky

Stroje pauzu na obed nepotrebujú. Vaši ľudia áno. Stroj sa nezastavuje nikdy. Vždy je najprv odovzdaná štafeta. Striedajte obsluhy. Deň má 24 hodín. Nemáte zamestnanca? Teraz sú na trhu.

9. Znížte počet druhov produktov

Sústreďte sa na kľúčové veľkosti, typy. Sústreďte sa na užšiu produktovú radu, alebo dokonca len na jeden produkt. Ak musíte nastavovať, trénujte rýchle nastavenie / rýchlu zmenu výrobkového typu. Dostupné techniky – SMED, 3X, 1X.

Plánujte veľké bloky výroby. Dnes u zdravotného materiálu predáte 100% produkcie. Zmeňte zaužívané spôsoby a revidujte veľkosti dávok. Zabudnite teraz na Lean Production – zdvihnite dávky a namiesto nastavenia vyrobte kusy navyše.

10. Komunikujte, zapojte sa, poďakujte

Ak chcete mimoriadny výkon zo stroja, musíte prijať aj mimoriadny spôsob riadenia. Buďte s ľuďmi – v čase neprítomnosti dajte PC na stroj a možnosť spojiť sa s Vami cez IT systémy. Motivujte k výkonnosti, zapojte sa. Nezabudnite poďakovať za mimoriadne nasadenie.

 

Prajem Vám pevné zdravie a úspešnú výkonnosť.