V tomto diele sa zameriame na procesné mapovanie. V praxi vídavam tento typ workshopu a často sa stretávam s dvomi zásadnými problémami.

Ten prvý pramení z toho, že sa v podstate jedná len o workshop. Inými slovami, že sa procesné mapovanie nespojí s návštevou procesu samotného, v ktorom je možné všetko vidieť na vlastné oči, a tak povediac v praxi (takzvaná Gemba nebo Gemba Walk). Ideálne je skombinovať tieto dva prístupy dokopy. To znamená najlepšie najskôr navštíviť proces s tímom, starostlivo všetko pozorovať a zaznamenávať jednotlivé poznatky a nálezy. Potom nasleduje mapovací workshop, kde sa opäť v tíme všetky poznatky vizualizujú pomocou procesnej mapy. Ideálne je, keď výsledná procesná mapa ide ešte overiť (validovať) do samotného procesu. Väčšinou tento postup Green Belti nebo Black Belti nepoužívaj, spoľahnú sa len na mapovací workshop ako taký. Kvalita procesnej mapy a poznanie procesu je potom samozrejme nižšie a poznatky nie sú tak hlboké.

Druhý typ problémov, ktorý je myslím ešte závažnejší, je to, že sa proces nemapuje v tíme na spoločnom workshope, ale že ho Green Belt nebo Black Belt mapuje samostatne. Chápe túto disciplínu ako individuálnu úlohu, častokrát sa nechá zlákať tímom k tomu, že si pozýva jednotlivých členov tímu na individuálne sedenia, kde mu kolegovia svoje procesy diktujú. Alebo môže byť navrhnutý variant, že sa v podstate zreviduje už existujúca procesná mapa a len sa validuje, či je platná nebo nie. No ani jeden z týchto postupov nie je vhodný. Je potreba si uvedomiť, že na workshope nám nejde len o získanie procesnej mapy, ale aj o vyvolanie veľmi detailnej diskusie v rámci tímu o tom, ako proces funguje, prípadne prečo nefunguje a ako by mohol fungovať inak. Som jednoznačne presvedčený o tom, že inak ako spoločnou prácou na spoločnom workshope toho dosiahnuť nie je možné.

Nabudúce si povieme niečo o hľadaní a generovaní koreňových príčin procesného problému.

Autor: Libor Čadek, ICG