Dnes by sme sa zamerali na tému výpočtu procesnej spôsobilosti. Jedná sa o poslednú disciplínu, ktorú vykonávame v rámci fázy Measure. Občas od klientov počúvam mierne obavy k tejto téme a narážam na nie úplne jasnú a presnú znalosť niektorých výpočtov, ktoré sa k tejto téme viažu. Myslím ale, že sa nie je čoho báť. V rámci Lean Six Sigma projektov slúži tento výpočet k jedinému a celkom očakávanému účelu, a síce k možnosti porovnať výkonnosť procesu pred zlepšením a po jeho zlepšení. Nič viac za tým nehľadajme.

Analýza procesnej spôsobilosti vlastne nie je nič iné než výpočet toho, ako nami zlepšovaný proces plní či neplní zákaznícke požiadavky. Nejedná sa teda zatiaľ o analýzu koreňových príčin procesného problému, ale o analýzu výkonnosti procesu, a to ešte predtým, než ho budeme zlepšovať. Existuje viacero spôsobov, ako túto analýzu vykonať.

Typické rozdelenie možností väčšinou vychádza z toho, akými dátami sme náš procesný výstup merali. Ak za pomoci spojitých dát, či za pomoci diskrétnych dát. U spojitých dát môžeme využiť metódy Z bench alebo takzvané klasické indexy známych pod skratkami CP, CPK, PP a PPK.

U diskrétnych dát existuje tiež viacero možností. Veľmi častý spôsob je dnes výpočet pomocou indexu PPM teda „Parts Per Million“ alebo čím ďalej populárnejší index DPMO teda „Defects Per Million Opportunities“.

Všetky vyššie zmienené indexy potom môžeme ľahko vyjadriť tiež pomocou tzv. hodnoty Sigma (Sigma value).

Ešte by som opäť pripomenul dôležitosť správnej prípravy merania, konkrétne výberu správnej vzorky. Dôležitá je jeho reprezentatívnosť a správna veľkosť. Pri výpočte spôsobilosti hrá tiež rolu, či máme dáta krátkodobé či dlhodobé. V neposlednej rade je treba overiť, či sa v procese nevyskytujú extrémne hodnoty a aké máme rozdelenie dát, teda či normálne alebo iné než normálne rozdelenie.

To všetko by mal na svojom projekte Green Belt či Black Belt zvládať, nič menej netreba panikáriť. V dnešnej dobe sa tieto analýzy a s nimi spojené pravidlá už nemusia robiť manuálne. So všetkým môže výrazne pomôcť štatistický software, napríklad Minitab alebo Sigma XL.

Vypočítaná hodnota procesnej spôsobilosti nám v závere projektu poslúži k porovnaniu s novou hodnotou procesnej spôsobilosti určenou na znovu nameraných procesných dátach. Získame tak jednoznačný dôkaz o procesnom zlepšení.

 

Nabudúce sa zameriame na analýzu procesných dát, konkrétne na správnu grafickú analýzu.

 

Autor: Libor Čadek, ICG