Používate kľúčovú technológiu, drahý stroj a nie ste spokojní s jeho výkonom? Zapojte agilné techniky riadenia odborných zdrojov a pracujte s aktuálnymi a strategickými príležitosťami vo svojich procesoch.


Továrne sa menia s príchodom Industry 4.0 a mení sa aj TPM. To, čo bolo pred 20 rokmi, už nestačí. Nositeľom zmeny sú údaje a ich dôkladné využívanie. Ako prepojiť údaje s technickou praxou a čo najlepšie využiť potenciál strojov, liniek alebo CNC strojov?

Ste manažér továrne a potrebujete zmenu? Ste manažér v oblasti inžinierstva, kvality alebo financií? Potrebujete dosiahnuť maximálny výkon s čo najmenším množstvom energie vášho tímu? Príďte si vypočuť, ako na to. Vezmite so sebou svojich technikov, inžinierov, budúcich audítorov TPM a príďte sa naučiť, ako vykonať hĺbkovú analýzu stratového výkonu vašich strojov a zariadení.

Na tomto jednodňovom školení vám predstavíme nový prístup k TPM. Naučíte sa štandardizovanú techniku na analýzu kľúčových strát strojov/zariadení. Vaše zlepšenia nasmerujeme do kritických oblastí. Objavíte nový prístup k aplikácii Lean techník porovnávaním aktuálnych a trendových strát medzi strojnými jednotkami v celom závode. Naučíte sa funkčný proces agilného riadenia ľudských a technických zdrojov závodu založený na preukázateľných merateľných parametroch. Poskytneme vám možnosť porovnať sa s inými závodmi pomocou štandardizovaných techník benchmarkingu.

Naučíte sa

 • Vykonať komplexný audit kľúčového stroja počas 1 dňa
 • Vykonať kritické preskúmanie komplexných strát zariadení
 • Audit odborných činností údržby – prevencia, predvídanie, obeh náhradných dielov
 • Kontrolovať náklady na stroj a definovať stratené príležitosti
 • Pripraviť kompletnú štruktúrovanú audítorskú správu pre manažment
 • Na základe hĺbkového preskúmania stanoviť stratégiu a podrobné projekty pre efektívnu fázu implementácie

Prečo k nám?

 • Naučíme vás techniku, ktorá umožňuje hĺbkové kritické preskúmanie možností straty stroja v extrémne krátkom čase
 • Naučíme vás techniky umožňujúce zaviesť agilné riadenie profesionálnych ľudských zdrojov v prostredí priemyselného podniku
 • Naučíme vás techniku, ktorá sa dá ľahko replikovať
 • Naučíme vás, ako preniknúť do procesov údržby
 • Prinesieme kritické zistenia, ktoré premietneme do nápravných miestnych opatrení alebo systémových zmien procesov.
 • Školenia vedú skúsení Lean špecialisti s profesionálnymi znalosťami v oblasti údržby a implementácie TPM

Prepojenie s kurzom TPM 40

Tento kurz sa zaoberá procesom vykonania kritického auditu výkonnosti vášho kľúčového stroja/zariadenia. Tento postup môžete zopakovať aj na ďalších zariadeniach a vyskúšať stratu výkonu vašich strojov. Výsledky auditu sú podkladom pre taktické a strategické riadenie podniku.

Počas kurzu budeme pracovať s technikami preventívnej a prediktívnej údržby, systémami MES, variabilitou času cyklov, technikami rýchlej prestavby a ďalšími poznatkami z oblasti TPM, Lean a Six Sigma. Ak sú pre vás tieto pojmy nové, odporúčame vám zaradiť kurz TPM 40, pred kurzom Audítor TPM, kde sa počas 4 výučbových dní budeme venovať podrobnostiam implementácie TPM do procesov výrobného závodu.

Pre koho je určený kurz Audítor TPM?

 • V prvom rade manažérom, ktorí chcú pochopiť, ako uchopiť a implementovať nový nástroj agilného riadenia do svojich procesov.
 • V druhom rade budúcim audítorom, ktorí budú analyzovať interné procesy.
 • A v treťom rade technikom, inžinierom, manažérom údržby a výroby, ktorí sa naučia vidieť príležitosť. Opísať a využiť túto príležitosť.

Ako je to s agilným riadením v audite TPM?

Naša počiatočná hypotéza znie: Vaše odborné zdroje tvrdo pracujú na plošných štandardoch, pričom im chýbajú príležitosti v desiatkach percent výkonu na lokálnych procesoch.

Vďaka auditu TPM budete mať dôvod vytvoriť tím špecializovaných odborníkov a chopiť sa kritickej príležitosti. Zamyslíme sa nad tým, čo by pre váš závod znamenala zmena dlhodobo zaužívanej praxe špecializovaných oddelení a akú hodnotu má pre závod súčasné rozdelenie funkcií a pracovných úloh. Budeme uvažovať v kontexte identifikácie straty auditu TPM na konkrétnom kritickom stroji.

Čo môžeme zistiť pri audite

Východiskom pre vypracovanie tohto kurzu boli nasledujúce príklady:

Poďte s nami zmerať svoje príležitosti na radikálne zlepšenie.

Koučing a certifikácia audítorov TPM

Kurz zahŕňa možnosť konzultovať so skúseným konzultantom realizáciu vášho prvého auditu TPM. Pomôžeme vám na diaľku prostredníctvom aplikácií Teams, Zoom a ďalších chytiť projekt za správny povraz.

Certifikát Audítor TPM sa udeľuje tým, ktorí absolvovali kurz Audítor TPM, nezávisle vykonali kompletný audit vybraného stroja/zariadenia a nakoniec ho prezentovali/obhájili na záverečnej obhajobe.