Jednodňový, rýdzo zážitkový výukový workshop zmeny výroby. Odídete s komplexnou znalosťou problematiky a odhodlaním k realizácii vášho workshopu. Vytvoríte si záznam zo školenia, vlastný školiaci materiál, ktorý vás povedie vo vašej praxi.


Tréning prebieha na novej simulácii SMED>>PRESS, malej továrni na pracovnom stole.

SMED>>PRESS

4 kľúčové techniky – 4 nástroje

 • Kaizen v rýchlej prestavbe pomocou techniky 1X. Nová technika vyskúšaná v konzultačnej praxi. Určená na rýchle zisky.
 • SMED. Moderné poňatie klasickej techniky na redukciu prestavbových časov.
 • Nastavovacie vlaky. Nastavovacie vlaky. Technika pre minimalizáciu prestavieb zameriavajúca sa na technologické, nástrojové a procesné afinity, vďaka ktorým môžeme redukovať veľkosť a počet nastavení.
 • Kapacitné riadenie prestavieb. Technika optimalizácie produktového mixu uvádza do súladu všetky 4 kľúčové techniky a minimalizuje straty zmenou výroby.

Ako to bude prebiehať?

 1. Budete pracovať v malej skupine – uprostred vášho stola SMED>>PRESS.
 2. Zadáme vám realizáciu 2 výrobkov, pre každý výrobok budete musieť nastaviť stroj. Budeme merať a hodnotiť vašu produktivitu pri nastavení aj výrobe dielov.
 3. Naučíme vás rýchly kaizenovský prístup k prestavbe.
 4. Naučíme vás SMED. Optimalizovaný a aktualizovaný na súčasný stav a trendy v priemysle. Integrovaný je prístup k dátam a industry 4.0.
 5. Naučíme vás analyzovať, zostaviť a riadiť nastavovacie vlaky výrobkov. Nastavovací vlak je „súprava“ výrobkov, ktorá prejde vašim pracoviskom s minimálnym stratou tvorenou nastavením.
 6. Naučíme vás plánovať vo vašom toku hodnoty minimalizovanej prestavby za súčasne sledovaného parametra minimalizácie rozpracovanej výroby.

Prečo k nám na tréning rýchlej prestavby?

 • Vieme. A vieme vás to naučiť.
 • Metodická prehľadnosť a odbornosť výučby.
 • Okamžitá prax všetkých techník na reálnom stroji.
 • Následná jednoduchá aplikovateľnosť do vašej praxe.
 • Po školení si môžete simuláciu zapožičať a realizovať s vašimi kolegami rovnaký výukový workshop vo vašej prevádzke.
 • Bez školiacich materiálov, vlastne aj bez školenia. Budeme pracovať s vami a spolu na to prídeme!
 • Odveziete si nápady, motiváciu k vašej realizácii.

Komu je kurz určený

 • Továrňam, ktoré potrebujú získať stratový výkon svojich zariadení.
 • Tímom, ktoré redukciou času zmeny produktu získajú produktivitu a nižšie náklady procesu.
 • Manažérom výroby a Engineeringu – aby pochopili, ako riadiť optimalizáciu.
 • Nastavovačom, technológom – aby sa naučili, ako byť produktívni.
 • Kľúčovým výrobným pracovníkom, trénerom – aby našli kľúčovú tému pre vaše ďalšie interné školenia.

SMED>>PRESS

25x25x25cm reálnej mechaniky na kancelárskom stole. Ručný lis, vyrobený z kombinácie preglejky a dubového dreva. Minimalizované pracovné zdvihy umožňujú bezpečnosť účastníkov pri tréningu. Simulácia je navrhnutá tak, aby zodpovedala princípom zmeny nástrojov v lisovni, či vstrekolisovni. Ide o zmenšený, zjednodušený stroj umožňujúci trénovať techniky rýchlej prestavby na reálnom procese, ale súčasne bezpečne, v minimalizovanom meradle s prepracovanou vizualizáciou a výukovým potenciálom.

Dostupné termíny