Ukázali sme, ako znížiť priame materiálové náklady na produkt

Druhý modul Design to Cost Akadémie bol zameraný na znižovanie priamych nákladov na produkt. Ukázali sme, že pre znižovanie priamych nákladov na produkt existuje viacero stupňov voľnosti. Tieto stupne voľnosti sú pozdĺž celého reťazca životného cyklu produktu a majú svoju váhu z hľadiska toho, v akej miere je možné ich aplikáciou znížiť priame náklady. Silu vplyvu zmien v každej funkčnej zóne product life cycle vyjadruje tzv. U – krivka, ktorá ukazuje, že najväčší vplyv na výšku materiálových nákladov majú zmeny na funkčnej strane produktu a na strane nákupu materiálov a voľby polotovarov. Prešli sme metódy, ako systematicky prehľadať tieto stupne voľnosti a vygenerovať reálne návrhy pre zníženie priamych nákladov na produkt.

Krivka vyjadruje vplyv zmien na priame náklady podľa lokácie pozdĺž životného cyklu produktu.

Obr. 1 U – krivka vplyvov vyjadruje vplyv zmien na priame náklady podľa lokácie pozdĺž životného cyklu produktu.

Prístup firmy Borcad k znižovaniu nákladov na produkty

V rámci modulu II – Design to Material Cost sme navštívili firmu Borcad vo Fryčoviciach. Borcad je český výrobca sedadiel do vlakov pre predných výrobcov vlakov v Európe. Na globálny trh sa prepracoval ponukou najlepšou ergonómiou sedenia, jedinečným dizajnom, vysokou kustomizovatelnosťou produktov a rýchlosti a spoľahlivosti dodávok. S ich sedadlami sa môžeme stretnúť vo vlakoch Pendolino, Leo Express alebo OBB.

V poslednom období Borcad reviduje svoje prístupy k riadeniu a znižovaniu priamych nákladov, na riadenie rizík. Majiteľ firmy Ivan Boruta, v obsiahlej prezentácii a priamej diskusii s účastníkmi prezentoval firemný prístup k znižovaniu priamych nákladov na sedadlách do vlakov, kde Borcad počíta úspory v desiatkach percent.

Borcad investuje veľa vlastných zdrojov do vývoja vlastného sedadla pre civilné lietadlá. Za týmto účelom vznikla vývojová firma Idea Air. Tá aktuálne ukončila vývoj nového leteckého sedadla, ktorý predstaví na medzinárodnej výstave v Hamburgu.

Obr. 2 Firma Idea Air – vývoj a výroba leteckých sedadiel.

Design to Manufacture Cost

III. modul Design to Cost Akadémie 2019 bude zameraný na znižovanie priamych výrobných nákladov na produkt. Ukážeme, ako je možné cielene, systémovým spôsobom, znížiť priame výrobné náklady zmenami:

  • vo výrobnej štruktúre produktu
  • zmenou konštrukcie dielov
  • zmenami vo výrobnom systéme (postup, nástroje, náradie, zariadenia).

Ukážeme, ako simultánnou voľbou vlastností dielov a vlastností výrobného systému dosiahnuť vysokú koherenciu meranú cez výrobné náklady.

REDUKUJ OPRACOVANIE PLOCH, ICH KVALITA SA MÔŽE DEDIŤ Z PREDCHÁDZAJÚCICH OPERÁCIÍ

Obr. 3: Princípy znižovania priamych výrobných nákladov.

Naviažeme na prístup myslenia v intenciách celého životného cyklu produktu a preberieme princípy – znalosti, ako zmenami v jednotlivých funkčných zónach životného cyklu výrobku znížiť priame výrobné náklady.

Prezentácia a návšteva firmy PSL a.s.

PSL a.s., člen skupiny Thyssen-Krupp, je významným výrobcom a exportérom presných veľkorozmerných ložísk, otočí a integrovaných prevodov na globálny trh, predovšetkým pre staviteľov veterných elektrární, satelitných systémov, veľkorozmerných strojov. Prakticky z nuly sa firma počas 20 rokov vypracovala na globálneho hráča v odbore. Má svoje obchodné zastúpenie na všetkých svetových trhoch. Vďaka unikátnemu know-how a technológii je vyhľadávaným partnerom veľkých globálnych hráčov.

Bude nás sprevádzať bývalý technický riaditeľ Ing. Milan Riško, ktorý má významný podiel na zavádzaní metód, systému na znižovanie nákladov naprieč procesmi. Predstaví prístup PSL k systematickému znižovaniu nákladov nielen na produkty ale naprieč celou firmou. Týmto spôsobom firma dokáže znížiť každý rok náklady vo výške 1% z tržieb.

Na 3. modul akadémie Design To Cost sa môžete prihlásiť tu.